Mi is a KOENZIM-Q10?

Mi is A Q10 UBIQUINOL?


A Q10-et amolyan életelixírnek lehetne nevezni. Nélküle nem képesek a sejtekben a különböző életfenntartó folyamatok végbemenni. Biokémiai szemszögből nézve a Q10-et: ez az anyag nem egyéb, mint egyfajta létfontosságú katalizátor, ami egyes biokémiai folyamatokat felgyorsít vagy valamilyen más irányba terel. Biológiai szempontból nézve a dolgot, a Q10 szállítja az energiát a sejt működéséhez. A sejt táplálkozása, légzése, anyagcseréje, szaporodása, mind-mind energiát igényel. Ha a Q10 szolgáltatásai kiesnének egy adott sejt működési rendszeréből, a sejt működése teljesen megzavarodna, majd leállna. Minden egyes sejtünk tartalmaz kisebb, különálló, saját DNS-sel rendelkező élő egységeket. Ezek a mitokondriumok. Ők a sejt erőművei. E parányokat a Q10 indítja be és tartja működésben.

Erőművek a szervezetben


A mitokondrium volt életem egyik legnagyobb rácsodálkozása. Micsoda? Méghogy minden sejtemben egy másik, idegen kis lény éldegél a saját szakállára és úri kedve szerint? Ez meg miféle ostobaság? Csakhogy a mitokondrium egyáltalán nem bizonyult kótyagos kutatók paranoid képzelgésének. Bármilyen bámulatos és hihetetlen is, de való igaz, hogy egy saját DNS-sel és “akarattal” rendelkező lényecske tengeti dolgos napjait minden egyes sejtünkben. A mitokondrium az evolúció és ezen belül az együttműködés nagyszerűségének egyik fényes sok millió éve túlélő bizonyítéka. A mitokondriumok őse valaha baktérium kellett legyen. Egyike ama picurka lényeknek, amelyeknek a 95 százalékát még ma sem ismerjük! E fura, távoli és mégis oly közeli világ bennünk élő és szaporodó, működő és lazsáló egyik képviselője a mitokondrium

A kis mitokondrium-baktérium, amikor egy, a régi korok tengerében úszkáló sejt hamm! bekapta, gyorsan és intelligensen - talán éppen paraszinten - érvelni kezdett: nehogy felfalj már te, buta sejt, mert akkor nagyon rossz üzletet csinálsz. Az én kis testemből csak kevés energiát tudsz kicsiholni, ha megemésztesz. Ha viszont megkíméled kis baktériuméletem, igen hasznos szolgád lehetek kisgazdám! Ama kevés energia helyett, amit szervezetemből nyerhetsz ki magadnak, én rengeteg energiát biztosítok majd neked folyamatosan. A sejt egy darabig valószínűleg még gyanakodhatott. Majd szép, okos nem létező fejét megcsóválva belement az üzletbe. Megkímélte a bekebelezett baktérium életét, a mitokondrium pedig teljesített. A megállapodás a sejt és a mitokondrium között legalább hatszázmillió évvel ezelőtt történt. A mitokondrium azóta is állja a szavát, és szorgosan ellátja energiával a sejtet. Mindenfajta sejtet! A növényi és állati sejteket csakúgy, mint a gombákét vagy másfajta lényekét. A mitokondrium meghódította az élővilágot, és jelentéktelen ócska kinézetű, boldogtalan kis outsiderből bizonyos értelemben mindannyiunk urává vált. Ilyen fantasztikus karriert, azt hiszem, senki más nem csinált az élővilágban! Ha ugyanis a mitokondrium elunná teljesíteni kötelességét, szinte azonnal meghalnánk. Belénk költözött, kialkudta kis életét a sejtjeinktől, szerényen meghúzta magát bennünk, majd rájött, hogyan kerülhet nélkülözhetetlen kulcspozícióban, sejtjeink, ezeken keresztül mi magunk, energiaszállítójává vált. Ki merné megemészteni az energiaszállítóját? Senki. Energia nélkül nem üzemel semmi.

Ahhoz, hogy szervezetünknek mindig elegendő energia álljon rendelkezésre, és a táplálékból ATP-t tudjon előállítani minden egyes sejtünkben, koenzim-Q10 szükséges.

Hogyan is működik hát a sejt energiája?


Ahhoz, hogy a sejtek, a szövetek, a szervek és a szervrendszerek elvégezhessék sajátos feladataikat, ahhoz a testnek is folyamatos energiával kell ellátottnak lennie. Energia nélkül az élő anyag sem mozdul. A csak ritkán vagy soha nem pihenő izmok állandóan zabálják az energiát, de más szervek és szövetek is nagy energiafogyasztók. Valószínűleg ismert, hogy például az emésztés, a testünkbe került tápanyagok felszívódása és testépítő anyagokká való átváltozása nem kevés energiát emészt fel. Ahhoz tehát, hogy energiához jussunk, energiát kell befektetnünk, méghozzá jócskán, de energiafalók még a különböző belső elválasztású mirigyek is, amelyek különleges rendeltetésű hormonokat bocsátanak a véráramba.

És persze energia kell az agy és az idegrendszer működtetéséhez is, hiszen az idegrendszer jeltovábbítása részben elektromos, részben pedig vegyi természetű, és mindkét mozgásrendszer elképzelhetetlen energiafelhasználás nélkül. A DNS “elolvasása” és a fehérjék létrehozása is eléggé energiaigényes

Láthatjuk tehát, hogy egyetlen életfolyamatunk sem indulhatna be, mehetne végbe vagy maradhatna fenn a működéshez szükséges energia nélkül. Mindezt a rengeteg energiát szervezetünk legkisebb egységei, a sejtek termelik. És most vessünk egy pillantást arra, hogy miként is megy végbe ez az energiatermelési folyamat sejtjeinkben. A sejtnek van egy erőműve, a mitokondrium, ennek az erőműnek a tulajdonképpeni üzemeltetője egy enzim, amely egy koenzimmel kiegészülten működik. Ez a koenzim, amely az energiatermelésben nélkülözhetetlen, a koenzim Q10. A sejtek nem közvetlenül a táplálékkal a szervezetbe kerülő tápanyagokat hasznosítják fűtőanyagként. A tápanyagból a sejtek előbb egy adenozin trifoszfát nevű vegyületet készítenek, az ATP-t. Az ATP az a fűtőanyag, ami a sejt minden energiát igénylő folyamatának beindításához és fenntartásához szükséges. A táplálékban rejlő energiából egyre több ATP állítódik elő. A sejt tulajdonképpen szükségleteinknek megfelelő mennyiségben állítja elő az ATP-molekulákat, amelyek lényegileg vegyi energiahordozóknak tekintendők. Az energia akkor szabadul fel a sejtben, amikor az ATP-molekula feltöredezik. Az ATP az energiaforrása minden egyes sejtünknek, éppen ezért, mivel az életfolyamatok összessége, a szervezetnek szüntelenül ATP-t kell szintetizálnia. Ha ez az ATP termelő folyamat bármely oknál fogva megszűnne vagy megakadna, a szervezet képtelen lenne tovább működni.

Íme a Q10 nagy titka!


Minden sejtünkben jelen van, ezért ubiquinolnak is nevezik. Ezzel a latin származású orvosi szakszóval fejezik ki azt, hogy az illető vegyület mindenütt ott van. A Q10 egy olyan kofaktor, amely jelentős szerepet tölt be abban az elektrontranszportláncban, amely a sejtlélegzés azon biokémiai ösvénye, amelynek mentén az ATP és a szervezet energiaszükségletének nagy része keletkezik. A szervezetnek minden élettevékenységéhez energiára van szüksége. Éppen ezért, az energia felszabadításában egyedülállóan jelentős szerepet vivő Q10 fontossága a sejtnek, a szövetek és szervek egészséges működésének biztosításában egész egyszerűen felbecsülhetetlen. Q10 nélkül gyakorlatilag nincs élet. A Q10 termelődése a szervezetben nemcsak az embereknél, hanem az állatoknál is csökken a kor előrehaladtával. Nagyjából 80 százalékos Q10-fogyás kell ahhoz, hogy gyakorlatilag életképtelenné váljék. Éppen ezért a Q10 felfedezésének és nagyüzemi előállításának felbecsülhetetlenül nagy jelentősége van az emberiség történetében. Bátran állíthatjuk, hogy a Q10 már egy új korszak, a fiatalság és élet meghosszabbítás korának egyik első hírnöke.