Pygeum africanum kivonat és a Washingtoni Egyezmény

Az általunk forgalmazott Pygeum africanum kivonatot a Washingtoni Egyezmény más néven a CITES védi. Behozatala és kereskedelme szabályokhoz kötött.

A Pygeum Africanum kivonata CITES II. függelékébe tartozik, az Európai Unió által meghatározott B mellékletben található. Az ebbe a függelékbe tartozó fajok behozatalához CITES importengedély szükséges. Ezen engedély kiadásának a feltétele a CITES export-, vagy re-exportengedély, illetve származási bizonyítvány (nem CITES-tagállam esetén) megléte. Alapesetben először meg kell kérni az exportáló ország kiviteli engedélyét, és ennek megléte esetén tudja beadni az importra vonatkozó kérelmet.

Az importengedély iránti kérelmet az erre szolgáló formanyomtatványon kell benyújtani az Agrárminisztérium Biodiverzitás- és Génmegőrzési Főosztályhoz.

Tudta-e?  Magyarországon a NAV feladata, hogy a Washingtoni Egyezményben foglalt jogi szabályozást ellenőrizze és betartassa.

Mi is az a CITES?

A CITES (egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről) egy kormányok közötti nemzetközi megállapodás. Célja annak biztosítása, hogy a vadon élő állatok és növények példányainak nemzetközi kereskedelme ne veszélyeztesse a faj túlélését.

Az Egyezmény szövege

A CITES az IUCN (The World Conservation Union) tagjainak találkozóján 1963-ban elfogadott határozata alapján készült. Az Egyezmény szövegét 1973. március 3.-án a Washingtonban tartott konferencián fogadták el, amelyen 80 ország képviselői voltak jelen. A CITES végül 1975. július 1-én lépett hatályba. Az Egyezmény eredeti példányát a letéteményes kormánynál (A Svájci Államszövetség kormánya) helyezték el angol, francia és spanyol nyelven. Az egyezmény továbbá kínai és orosz nyelven is elérhető.

A CITES szükségessége

A vadon élő állatok és növények kereskedelme évente több milliárd dollárt ér, és több száz millió növény- és állatpéldányt foglal magába. A kereskedelem sokrétű, az élő állatoktól és növényektől kezdve széles skálán mozog, beleértve az élelmiszereket, az egzotikus bőrárut, fából készült hangszereket, turisztikai érdekességeket és gyógyszereket. A kereskedelemi forgalomban részt vevő vadfajok közül sok nincs veszélyben, viszont a kereskedelem fenntarthatóságát biztosító megállapodás megléte fontos ezen erőforrások jövőbeli megőrzése érdekében.

Mivel a vadon élő állatok és növények kereskedelme átlépi az országok közötti határokat, a szabályozása nemzetközi együttműködést igényel azért, hogy bizonyos fajokat megakadályozzunk a túlzott kizsákmányolás ellen. A CITES ennek a szellemében született. Napjainkban több mint 37 000 állat- és növényfajnak biztosít védelmet, akár élő példányként, akár szárított gyógynövényként vagy étrend-kiegészítőként forgalmazzák őket. A CITES egy nemzetközi megállapodás, amelyhez az állomok és a regionális gazdasági integrációs szervezetek önkéntesen csatlakoznak, jelenleg a legnagyobb tagsággal rendelkező természetvédelmi egyezmények közé tartozik 183 taggal.

A kereskedelem szabályozása

A CITES úgy működik, hogy bizonyos fajok egyedeinek nemzetközi kereskedelmét ellenőrzéseknek vetik alá. Az egyezmény hatálya alá tartozó fajok minden behozatalát, kivitelét, újra kivitelét és a tengerből történő behozatalát ezen engedélyezési rendszeren keresztül engedélyezni kell.

Mellékletek

A CITES nagyjából 5000 állatfajt és 29 000 növényfajt véd a nemzetközi kereskedelem általi túlzott kizsákmányolás ellen. Minden védett faj vagy populáció szerepel a három listából (függelékből) álló kiegészítésben. A fajokat a három függelék valamelyikébe sorolják, az alapján, hogy mennyire veszélyetetettek.

I. függelék: Mintegy 1200 olyan fajt tart nyilván, amelyeket a kihalás fenyeget, és ezeket a kereskedelem érint vagy érinthet. Ezeknek a fajoknak a vadon fogott példányainak kereskedelme illegális.

II. függelék: 21 000 olyan fajt sorol fel, amelyeket nem feltétlenül fenyeget a kihalás, de azzá válhatnak, ha a fajok példányainak kereskedelmét szigorú szabályozás alá nem vonják.

III. függelék: 170 faj, amelyeket azután vettek fel a listára, hogy az egyik tagállam segítséget kért a többi CITES részes felétől egy faj kereskedelmének ellenőrzéséhez.

Az Európai Unió az A. B. C. és D. mellékletet használja az 1., 2. és 3. függelék helyett.

Ezen feltételek teljesülése mellett engedélyezett a Pygeum africanum kivonat forgalmazása ma Magyarországon.